Frihed til at vælge

Livet er fyldt med vigtige valg. En af kommunernes opgaver er at sikre, at mange af disse valg kan gennemføres forsvarligt. Det kan være valg af daginstitution, børnehave og skole eller senere i livet hjemmepleje, ældrebolig og plejehjem.

Men det står ikke mejslet i granit, at en kommune selv skal drive alt. Private alternativer vil give flere valgmuligheder, som imødekommer flere mennesker.

Som konservativ gør jeg ind for den enkeltes ret til selv at vælge, om man fx vil bruge en offentlig drevet institution eller folkeskole, eller om man hellere vil sende sine børn i en privat børnehave eller skole. Som forælder mener jeg, at det er naturligt at træffe beslutning ud fra, hvad der er bedst for ens egne børn.

Jeg mener egentlig, at det frie valg fungerer nogenlunde på børneområdet i Vordingborg Kommune. Bortset fra enkelte tilfælde hvor et flertal i kommunalbestyrelsen har sat hindringer i vejen for de private udbydere.

På ældreområdet halter det, efter min mening, mere her i kommunen. Jo, der er frit valg mellem offentlig og privat udbyder indenfor hjemmeplejen – det er sikret i lovgivningen. Men hvor er friplejehjemmene? Det kræver selvfølgelig en privat udbyder, der er interesseret i at bygge og drive et friplejehjem. De private udbydere findes, men de vælger selvfølgelig at etablere sig i de kommuner, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at lade dem komme til.

Det er mit indtryk, at det nuværende røde flertal i kommunalbestyrelsen er noget lunkne over for private udbydere af velfærdsydelser. Man mener åbenbart, at det offentlige har patent på at være bedst til det.

Som konservativ vil jeg fortsat arbejde for det frie valg og for en kommune, der går positivt til opgaven, både omkring private institutioner og skoler, og i særdeleshed når det gælder muligheden for at etablere friplejehjem her i Vordingborg Kommune. 

Skriv et svar