Det ligger lige til højrebenet

Igennem århundreder har vi mennesker tørlagt moser for at grave tørv og for at få landsbrugsjord. Det har bragt fremskridt og velstand med sig.
Men da vi ikke længere bruger tørv som brændsel, er tiden nu inde til, at vi kører processen en smule baglæns. Moserne er mange steder ikke det allerbedste landsbrugsjord, og samtidig bruges der mange resurser på pumpestationer, der skal holde holde områderne tørre.
Dengang områderne stadig var moser, optog de store mængder Co2. Den Co2 blev frigivet ved tørlægning og tørvegravning. Ved at lægge dem under vand igen, stopper man dels den Co2-udledning, der stadig måtte være, og med tiden vil mosen igen optage Co2 fra atmosfæren.
Danmark har verdens måske mest effektive og klimavenlige landbrug. Det skal vi absolut holde fast i. Hvis moserne tages helt ud af drift og lægges ud til naturområder, så skal landmændene selvfølgelig kompenseres, enten med andet landbrugsjord eller ved at staten, fonde eller andre køber jorden af landmanden. En anden mulighed kan jo være, at driften omlægges fra afgrøder til energi. Fx kan man plante solceller i mosen, og derefter oversvømme den. Så kan mosen producere ren energi, og samtidig optage Co2 fra atmosfæren. Det er en ren vind-vind for Co2-udledningen.

Det er blandt andet dette og mange andre spændende muligheder, vi skal arbejde med i det §17 stk. 4-udvalg, som Vordingborg Kommune har nedsat per 1. marts 2021. Jeg sidder for bordenden i udvalget og glæder mig meget til at komme i gang at hjælpe natur og miljø i Vordingborg.

Se også dette indslag fra TV2.

Foto fra Køng mose.

Skriv et svar