Konservativ i spidsen for nyt naturudvalg

For mig som konservativ er natur og klima en vigtig hjertesag – og det ligger mig personlig meget på sinde at passe på naturen og være med til at skabe mest mulig biodiversitet og flere vilde naturområder med bedre forhold for blomster, dyr, insekter og fugle.

Onsdag den 27. januar vedtog kommunalbestyrelsen et kommissorium for et nyt ad-hoc udvalg (§17 stk. 4), der inden september 2021 skal komme med anbefalinger til, hvordan der kan skabes mere og bedre natur i Vordingborg Kommune, og hvilke muligheder der er for at udnytte de nationale finansieringsordninger.

De fleste vurderer, at vi har meget natur i Vordingborg Kommune. Vi bryster os i hvert fald med det, når vi laver turisme og bosætningsstrategier, og vi HAR altså også nogle virkelig smukke naturområder.

Men Aarhus Universitet har sammen med Dansk Naturfredningsforening kortlagt, hvor meget natur der egentlig er i landets kommuner, og også kvaliteten af den natur, der er i kommunerne. Det er opgjort som naturkapitalen (altså mængden af natur gange kvaliteten af naturen). På en skala fra 0 til 100 (hvor landets mest naturrige kommune er Fanø med 80 – og den naturfattigste kommune er Struer med 11), ja her scorer Vordingborg kommune 22 point. Det er sådan en mellem lav-score, der lige er nok til, at vi ikke bliver betegnet som en naturfattig kommune, men altså jo bestemt ikke så høj en naturkapital, som jeg er sikker på, at vi er mange, der egentlig havde håbet.

En af årsagerne til den knap så høje naturkapital-score er, at vi har en masse landbrug og skovbrug i Vordingborg Kommune, og det er bestemt også godt og nyttigt – det er vigtige erhverv, som vi fortsat skal give gode betingelser! Men vi har faktisk også en del områder med lavbundsjorde, der ikke længere er så velegnet til landbrugsjord, og det kan med fordel udtages og omdannes til natur, til gavn for biodiversiteten. Det er blandt andet et område, udvalget skal se på.

Vordingborg Kommune har Danmarks længste kystlinje – det kan man heldigvis ikke være i tvivl om. Og det er også noget, jeg gerne ser, at udvalget skal arbejde med: Altså havet omkring kysterne, hvor man kan lave projekter, der gavner biodiversiteten i havet fx ved at genoprette stenrev. Det vil gavne fiskeynglen og give flere fisk i vandet omkring os.

Det koster penge alt det her, og derfor at det også fornuftigt, at udvalget skal kigge på, hvor pengene skal komme fra. Kommunekassen, statslige puljer, EU eller fonde? Der er mange muligheder, og dem skal vi have styr på.

Jeg glæder mig til at komme gang med i et stykke arbejde, der kan gavne naturen, biodiversiteten, klimaet – og i høj grad også turismen og bosætningen i Vordingborg Kommune. For jo mere natur vi har, jo bedre kan vi naturligvis markedsføre os overfor kommende turister og ikke mindst skattebetalende tilflyttere.

—-

Udvalget består af ni medlemmer. Kommunalbestyrelsen har valg fire medlemmer: Daniel Irvold (C), formand. Susan Thydal (S), næstformand, Eva Sommer Madsen (V) og Else-Marie Langballe Sørensen (F). Der udpeges to medlemmer fra miljørådet og to fra vandløbsrådet i løbet af februar måned, og derudover sidder der fra administrationen chefen for Byg, Land & Miljø, Rolf Hoelgaard. Udvalgets arbejde starter i marts, og planen er, så snart det er muligt, at holde en konference, hvor interessenter kan være med til at skyde arbejdet med at skabe mere natur i gang. Udvalget vil løbende indkalde fagfolk til at deltage i arbejdet.

Foto: Draget, Knudshoved Odde.

Skriv et svar