Der skal klimaforandringer til!

Vordingborg Kommune er gået 18 pladser tilbage i Dansk Industris måling af erhvervsklimaet i kommunerne. Plads 89 ud af 92 kalder på drastiske klimatiltag!

Der er masser af undskyldninger, antagelser, gætterier og forsøg på forklaringer, men i bund og grund er den eneste konklusion, der kan drages, at det langt fra er godt nok. Vordingborg Kommune skal have vendt udviklingen.

Vi er nødt til at finde ud af, hvad der skal til for at skabe positiv erhvervsklima-forandring og så lægge en stærk plan. Virksomhederne skal spørges, der skal lyttes og iværksættes handleplaner, og der skal sikres opfølgning.   

Der skal derfor sættes massivt ind på dialog med erhvervslivet i Vordingborg Kommune. Vi bør sætte vores egne løbende temperaturmålinger i gang hos virksomhederne, så vi kan få brugbar respons med afsender. Det er altså ikke nok med en engangsmåling. Det skal foregå jævnligt, så erhvervslivet har mulighed for at fortælle, hvordan det står til, og hvad der virker – det er virksomhederne, der ligger inde med viden og ud fra den viden, er det Vordingborg Kommunes kæmpestore ansvar at få sat gang i aktiviteter, der gør en forskel.

Og selvfølgelig skal de positive erhvervstiltag, der allerede er i gang, fastholdes og udbygges. Her tænker jeg på markante forbedringer af byggesagsbehandlings-tider, erhvervslivets fritagelse for byggesagsgebyrer frem til sommer 2021, og det faktum at der er afsat flere penge til erhvervsområdet på budgettet for 2021. Kommunen skal handle lokalt for at støtte op om de lokale virksomheder, og så skal kommunikationen mellem kommune og erhvervsliv være klar og hurtig.

Det virker sommetider som om, at erhvervslivet og Vordingborg Kommune ikke spiller helt på samme hold, eller i hvert fald ikke helt har samme ambitioner om at oparbejde og italesætte et stærkt erhvervsklima. Det er bare nødt til at ændre sig nu, og det er kommunens ansvar at hjælpe erhvervslivet – ikke omvendt.

Der er behov for klimaforandringer på erhvervsområdet, nu.

Skriv et svar