En borgerlig stemme, der arbejder

Om mig

Som medlem af kommunalbestyrelsen, arbejder jeg konstant for en bedre Vordingborg kommune.

Om Daniel Irvold

Daniel Irvold er 49 år og bor i Kostræde Banker med hustruen Dorthe og den yngste af tre børn. Daniel har drevet egen virksomhed Irvold.IT i mere end 26 år, og hjælper virksomheder og private med at løse IT-relaterede udfordringer.

Daniel blev valgt ind i kommunalbestyrelsen ved valget i 2017 som eneste konservative, og valgte at gå med i flertalsgruppen for at få mest mulig indflydelse på kommunens politik, og under devicen: man når længst med samarbejde, også henover midten. Daniels rolle i flertalsgruppen har blandt andet betydet en stor indsats for, at skatten ikke øges i Vordingborg Kommune – som flere i flertalsgruppen gerne ser.

Daniel Irvold sidder i flere udvalg i kommunalbestyrelsen:
• Udvalget for Bosætning, Økonomi & Nærdemokrati
• Udvalget for Klima & Miljø
• Udvalget for ”Det gode børneliv” (midlertidigt udvalg, 09/20 til 02/21)
• Formand for udvalget: “mere natur i Vordingborg Kommune” (midlertidigt udvalg)
Desuden sidder Daniel med i bestyrelsen for Avnø Naturcenter og bestyrelsen for Kommunernes Internationale Miljø Organisation (KIMO), samt i handicaprådet.

Fritiden er knap, men bruges helst sammen med familie og venner, og meget gerne på en vandretur i Vordingborg Kommunes skønne natur, til en lokal koncert eller en god middag.

Det politiske arbejde og visioner

Jeg vil kæmpe for:
• lavere skat og færre afgifter for borgere og erhvervsliv
• flere og bedre cykelstier i hele Vordingborg Kommune
• mere natur
• lavere klassekvotienter og mere trygge børn
• et trygt og værdigt ældreliv
• styrkelse af det gode idræts- og kulturliv
• god affalds- og spildevandshåndtering
• at flytte vindmøller til havs og sørge for, de ikke giver nabogener
• at tiltrække mere erhverv og flere arbejdspladser til Vordingborg Kommune

Fakta om Vordingborg Kommune
45.241
Borgere i Vordingborg Kommune - det antal skal op
29
Medlemmer i kommunalbestyrelsen
385
Kilometer kystlinje
25.2 %
Skatte procent - den skal sættes ned
Det mener jeg

Seneste nyheder

Velkommen til!

Dette er min kampagneside frem mod kommunalvalget den 16. november 2021. Her på siden, kan du finde informationen om mig, hvem jeg er og hvad jeg står for. Hvad er …

Hvad byder kommunen så ind med?

Erhvervslivet har udarbejdet en Erhvervsmasterplan med forslag og initiativer, der kan gøre Vordingborg Kommune til den mest erhvervsvenlige kommune i Region Sjælland. Som konservativ støtter jeg op om planen, som …

Flere turister på Møn?

Møn er spydspidsen, når det gælder turisme, både i Vordingborg Kommune og regionalt. Helt forståeligt, for Møn er et fantastisk og enestående sted. I mange år har der været talt …